Media traffic

Uw gedachtengoed, het creatieve concept, de content, alles staat paraat op uw website. Hoe krijgen we de doelgroep ernaar toe? Communicatiecampagnes brengen mensen in beweging. Ze dagen uit tot actie en leiden tot traffic via de website naar je showroom, je sociale media kanalen of naar je event. Goede campagnes hebben niet alleen een relevante boodschap en een goed idee, maar ook een afgewogen contactplan. Dit is van belang om je doelgroep op verschillende momenten en plekken, met gevarieerde content, in wisselende gemoedstoestanden te bereiken met de inzet van online en offline kanalen.

Beïnvloeden

Uiteindelijk heeft alles tot doel kennis, houding en gedrag van uw doelgroep te beïnvloeden en vormen van traffic te genereren. Dankzij de digitalisering kunnen met verschillende analytic tools de totale flow van de traffic inzichtelijk en transparant worden gemaakt. Een uitgebalanceerde mix van media, middelen, contactmomenten en content ervaringen werkt aan maximaal effect.

​Case Dag van de Bouw

Op de jaarlijkse Dag van de Bouw kan iedereen een kijkje achter de schermen nemen en ontdekken wat de bouwers van Nederland allemaal kunnen. Op circa 200 bouwplaatsen in Nederland hangen grote spandoeken met een opvallend campagnebeeld om de Dag van de Bouw aan te kondigen en traffic van bezoekers te genereren. De deelnemende bouwbedrijven ontvangen allemaal een promokit. Op dagvandebouw.nl is voor iedereen te zien waar je terecht kunt en wat er te zien is. Een gerichte perscampagne staat borg voor de benodigde free publicity en positief nieuws over de bouwsector. De Dag van de Bouw trekt gemiddeld 100.000 bezoekers en beleefde in 2015 haar 10e editie. In aanloop daartoe wordt intensief campagne gevoerd op de sociale media. Zo zetten we de Nederlandse bouw op de agenda!

Media

Media zijn geen doel op zich. Het zijn slechts middelen om marketing en communicatiedoelstellingen te kunnen realiseren. Een mediaplan start met een goed inzicht in de doelgroep. Wat brengt ze in beweging of houdt hen juist tegen? Want als je de doelgroep echt kent, volgen de kanalen vanzelf. Naast onze ervaring beschikken we daartoe over een breed scala aan onderzoektools en databases. Om uiteindelijk te komen tot een gedetailleerd en integraal middelenplan en de impact van campagnes daadwerkelijk te vergroten.

Branded content

In onze media adviezen neemt content een belangrijke rol in. Content werkt immers als een magneet op aandacht en stelt merken in staat om doelgroepen aan zich te binden. Goede content wordt bovendien gedeeld door mensen en is daardoor een belangrijke brandstof voor online conversaties. Of het nu gaat om een content campagne met de Cobouw, Nu.nl of Facebook: wij kennen de wegen, coördineren de partnerships en onderzoeken de effecten ervan.

socialmediabar.jpg

Social Media

Sociale media zijn uitstekende kanalen om aansluiting te zoeken bij de interesses van mensen en hier waarde aan toe te voegen. Met Sponsored Stories en andere vormen van Facebook advertising wordt de impact van social media campagnes vergroot en krijgt u meer fans. Wij monitoren op continue basis de online conversaties uit 300.000 sites. Zo brengen we het sentiment van de markt in kaart, zien we trends in bepaalde onderwerpen en laten we u zien, wie er op welke manier over u praat.

Marketing Services

Aan de hand van media tools als NOM doelgroepmonitor en het Decision Makers Survey maken wij de samenstelling van de doelgroepen inzichtelijk. Tel hier een concurrentie analyse bij op met de mediadruk, bruto en netto mediabestedingen en er ontstaat een duidelijk afgebakend doelgroep- en concurrentieprofiel.

Doelgroep Inzichten

Een goede mediastrategie begint met inzicht in de doelgroep. Wij werken hiervoor met meerdere tools ontwikkeld: van home safari's tot social media monitoring. Deze inzichten worden aangewend voor merkpositionering, communicatieconcepten en het bepalen van de mediastrategie.Daarnaast toont Pretesting keer op keer zijn toegevoegde waarde als het gaat om het vergrotenvan de effectiviteit van advertenties en commercials. Dit gebeurt via doelgroepinterviewsen via eye-tracking.

Meten is weten


Effectmonitoring

Een campagne sorteert meer effect als er op tijd kan worden bijgestuurd. Daarbij kijken we niet alleen naar de bekende merkvariabelen zoals bekendheid en voorkeur, maar juist ook naar website traffic en conversie.

Zwiers en STROOM

Samen met Stroom helpt Zwiers merken om slimme keuzes in media te maken teneinde een beter marketingresultaat te boeken. Door grondig doelgroeponderzoek te doen, data goed te analyseren en strategisch na te denken via welke media een boodschap het beste tot zijn recht komt. Daarnaast verzorgt Stroom de gehele inkoop en afhandeling van de mediaplaatsingen.

Een goede campagne is een samenspel van Owned media: uw eigen kanalen, Paid media: betaalde boodschappen, en Earned media: social media waar mensen als ambassadeur voor uw merk kunnen optreden, of PR media.

Media traffic

Uw gedachtengoed, het creatieve concept, de content, alles staat paraat op uw website. Hoe krijgen we de doelgroep ernaar toe? Communicatiecampagnes brengen mensen in beweging. Ze dagen uit tot actie en leiden tot traffic via de website naar je showroom, je sociale media kanalen of naar je event. Goede campagnes hebben niet alleen een relevante boodschap en een goed idee, maar ook een afgewogen contactplan. Dit is van belang om je doelgroep op verschillende momenten en plekken, met gevarieerde content, in wisselende gemoedstoestanden te bereiken met de inzet van online en offline kanalen.

Beïnvloeden

Uiteindelijk heeft alles tot doel kennis, houding en gedrag van uw doelgroep te beïnvloeden en vormen van traffic te genereren. Dankzij de digitalisering kunnen met verschillende analytic tools de totale flow van de traffic inzichtelijk en transparant worden gemaakt. Een uitgebalanceerde mix van media, middelen, contactmomenten en content ervaringen werkt aan maximaal effect. We praten graag met u over branded content, social media, doelgroepinzichten en effectmonitoring.