Anthony Veder

The World of Anthony Veder

The World of Anthony Veder

Met ruim 800 medewerkers op wereldwijd ruim 30 schepen is goede interne communicatie van groot belang om de band in stand te houden en de gemeenschappelijke waarden te delen. Voor de Roterdamse gastankrederij Anthony Veder bedacht Zwiers het thema ‘The world of Anthony Veder’. Daarvoor werden een nieuw intranet, een mailing format, een periodiek verschijnend intern magazine op A3 formaat en filmportretten van collega’s ontwikkeld. To be continued.


Lees meer